Apie mus

Projektai

Projektas leis pagerinti paslaugų kokybę

Garliavos PSPC įgyvendina iš Europos Sąjungos socialinio fondo bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0001 "Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant įstaigos infrastruktūrą".

Projektas įgyvendinamas siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, atliekant paprastojo remonto darbus, įsigyjant baldus, medicininę ir kompiuterinę įrangą, reikalingą vaikų ligų ir vyresnio amžiaus žmonių ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, bei tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose. Girionių ambulatorijos patalpos bus pritaikytos neįgaliųjų poreikiams. Dėl kokybiškesnių ir labiau prieinamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų tikimasi, kad daugiau savivaldybės gyventojų galės pasinaudoti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, jos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, todėl bus atliekama daugiau prevencinių programų, bus greičiau diagnozuojamos ligos, sutrumpės gydymo laikas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros struktūrinių fondų.

Projekto trukmė: 2019 m. vasario 22 d. – 2020 m. rugsėjo 30 d.

Beveik per pusmetį nuo projekto pradžios spėta atnaujinti DOTS kabinetą Garliavos Roko Šliūpo poliklinikoje, nupirkti dalį naujos medicininės įrangos. Girionių ambulatorijoje įrengus ant laiptų montuojamą keltuvą ir patalpas pritaikius neįgaliesiems užtikrintas laisvas neįgaliųjų judėjimas.

 


Girionių ambulatorijoje - keltuvas neįgaliesiems

Girionių ambulatorijoje įrengtas keltuvas neįgaliesiems, leidžiandis judėjimo apribojimų turintiems pacintams lengviau pasiekti savo šeimos gydytoją.Speciali patogi kėdutė lėtai pakyla ir nusileidžia ambulatorijos viduje esančiais laiptais.

Tai dalis Garliavos PSPC šiuo metu įgyvendinamo iš Europos Sąjungos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0001 "Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant įstaigos infrastruktūrą".

Projektas - skirtas tęstiniam tuberkuliozės gydymui

   

Tuberkuliozė – visuomenei pavojinga infekcija. Ligonių gydymas ir priežiūra užtrunka ilgai (6–24 mėn., o kartais ir ilgiau), be to, reikalauja nemenkų valstybės skiriamų lėšų, nes ligoniai ilgai (apie 80 dienų) gydomi specializuotuose tuberkuliozės stacionaruose. Sergamumas tuberkulioze yra aktuali problema visoje Lietuvoje.

 
Projekto tikslas – mažinti Kauno rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Projektas bus įgyvendinamas Kauno rajono savivaldybėje (VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centre). Per projekto įgyvendinimo laikotarpį (36 mėn.) talonai maisto produktams bus suteikti ne mažiau kaip 66-iems tuberkulioze sergantiems pacientams (ne mažiau kaip 2508 maisto talonai), taip pat numatytos vykdančiojo personalo kelionės bei komandiruotės (įskaitant personalo nuvykimą pas tuberkulioze sergančius asmenis, kuriems paskirtas DOTS gydymas), bus įdarbinamas DOTS kabineto darbuotojas (bendrosios praktikos slaugytoja/-as).

Projektas prisidės prie stebėsenos rodiklio pasiekimo:  P.N.604 „Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“ – 66 asmenys.

 

Projekto trukmė 2018 m. liepos 4 d. – 2021 m. liepos 4 d.

 

    

Garliavos Roko Šliūpo poliklinikoje įrengta oro kondicionavimo sistema

 Kiekvieną vasarą Garliavos Roko Šliūpo poliklinikos medikai ir pacientai susiduria su alinančiu karščiu antrame poliklinikos aukšte. Vykdant Europos Sąjungos socialinio fondo bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0001 „VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant įstaigos infrastruktūrą“ poliklinikoje įrengta oro kondicionavimo sistema.

Naujoji sistema leis palaikyti normalią patalpų oro temperatūrą net ir karščiausiomis vasaros dienomis, užtikrins medicinos higienos normas, pagerins medicinos darbuotojų darbo sąlygas, o pacientai apsilankymų metu jausis komfortabiliau. 

Oro kondicionavimo sistemai iš ES projekto lėšų skirta 16 492 eurai, 7 proc. išlaidų dengia Kauno rajono savivaldybė.