Pažymos

Pažymos
Žemiau rasite reikalavimus norint gauti norimą pažymą:

Mirties liudijimų išdavimas

Atvykus į gydymo įstaigą, pirmiausia reikia kreiptis į registratūrą. Su savimi turėti mirusiojo asmens dokumentą (tapatybės kortelę arba pasą).

Mirties liudijimą išduoda mirusįjį gydęs šeimos gydytojas, o jam nesant, jį pavaduojantis gydytojas.

MEDICININIO MIRTIES LIUDIJIMO IŠDAVIMO TVARKA

Sveikatos pažyma vairuotojo teisėms išduoti

Atėjus į gydymo įstaigą, pirmiausia reikia registruotis registratūroje. Su savimi turėti asmens tapatybės kortelę ir asmens gyvenamosios vietos deklaraciją arba pasą su asmens gyvenamosios vietos registracijos spaudu.

Jeigu asmuo nėra prisirašęs prie Garliavos PSPC, jam dar reikia atsinešti psichiatro ir priklausomybės ligų gydytojo pažymą, kad nėra įtrauktas į įskaitą.

Atvykus į Gydytojų konsultacinę komisiją, su savimi turėti asmens gyvenamosios vietos deklaraciją.

Sveikatos pažymos kaina 18,54 eur. (B kategorija), 19,46 (A kategorija)

Sveikatos pažyma ginklui išduoti

Atėjus į gydymo įstaigą, pirmiausia reikia registruotis registratūroje. Su savimi turėti asmens tapatybės kortelę ir asmens gyvenamosios vietos deklaraciją arba pasą su asmens gyvenamosios vietos registracijos spaudu.

Jeigu asmuo nėra prisirašęs prie Garliavos PSPC, jam dar reikia atsinešti psichiatro ir priklausomybės ligų gydytojo pažymą, kad nėra įtrauktas į įskaitą.

Dirbantis asmuo Gydytojų konsultacinei komisijai turi pristatyti charakteristiką iš darbovietės ir seniūnijos, nedirbantis – tik iš seniūnijos. Su savimi taip pat turėti asmens tapatybės kortelę ir asmens gyvenamosios vietos deklaraciją arba pasą su asmens gyvenamosios vietos registracijos spaudu.

Sveikatos pažymos kaina 21,18 eur.